Parkeringsskiva av trä
  • Parkeringsskiva av trä
  • Parkeringsskiva av trä
  • Parkeringsskiva av trä
  • Parkeringsskiva av trä
  • Parkeringsskiva av trä
  • Parkeringsskiva av trä

En rolig parkeringsskiva av trä med 25 olika texter. Parkeringsskivan är tillverkad av flygplansfaner (björk) och är lackad.

Parkeringsskivan är väderbeständig!
Klockslaget ställs in genom att vrida nedre delen av skivan.

"Definitionen av hur en parkeringsskiva får se ut utvidgas den 1 december. Enligt en förordning utfärdad av kommunikationsministeriet är en parkeringsskiva en anordning som används för att ange ett fordons ankomsttid till en parkeringsplats. I den nya förordningen ställs inga strikta krav på p-skivans storlek eller färg."


Tuotenumero:
Hinta
5,90 €

Parkeringsskiva av trä